home links


Links

Beschut Wonen wil als volwaardige partner meewerken aan een constructief samenwerkingsverband binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De organisatie is eveneens ingebed in het regionaal netwerk van voorzieningen.

 

{a} accolade: Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg | regie Ieper-Diksmuide
www.netwerkaccolade.be
 

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Largo, Ieper
www.cgglargo.be


Familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen
www.similes.org


Buddywerking Vlaanderen
www.buddywerking.be


Kinderen van ouders met psychiatrische problemen
www.kopp-vlaanderen.be 


Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen
www.op-wvl.be


Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper
www.hhartieper.be


Psychiatrische Thuiszorg Ieper
www.pztieper.be


Stuurkracht 2, arbeidszorgcentrum, Ieper
www.stuurkracht2.be


Trefpunt 4, ontmoeting- en activiteitencentrum, Ieper
www.trefpunt4.be

Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg
www.vvgg.be


Westhoek Vrijetijd Anders, Vrije tijd voor personen met een beperking
www.wvavzw.be


Patiëntenvertegenwoordiging Geestelijke Gezondheidszorg
www.uilenspiegel.net


Ambulant Behandelprogramma Alcohol Ieper
www.aba-ieper.be


Zorgpad alcohol West-Vlaanderen
www.zorgpadalcohol.be