Netwerk GGZ
home partnerschappen Netwerk GGZ


Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg | regio Ieper-Diksmuide

Situering

 Netwerk Accolade

De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke

gezondheidszorg en dit voor de doelgroep volwassenen. Hiervoor dienen netwerken en zorgcircuits

in de geestelijke gezondheidzorg gerealiseerd te worden. Het gaat hierbij om

  • een afgebakende doelgroep: volwassenen met (een risico op) een geestelijk gezondheidsprobleem;
  • in een afgebakend werkingsgebied: de regio Ieper – Diksmuide.

 

Doelstelling is te komen tot een grotere vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Dit betekent dat de geestelijke gezondheidszorg zoveel als mogelijk ingebed moet zijn in de samenleving.

Of anders verwoord, een persoon met een psychische kwetsbaarheid wordt zoveel als mogelijk en zolang

als zinvol behandeld in zijn eigen omgeving.

In deze “vernieuwde geestelijke gezondheidszorg” moeten door het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg

vijf functies of globale opdrachten worden gerealiseerd, gebaseerd op de “Gids naar een betere geestelijke

gezondheidszorg”. Deze vijf functies staan voor zorgvernieuwing. Het is de uitdaging om wat bestaat in de

geestelijke gezondheidszorg te koppelen aan en af te stemmen op deze zorgvernieuwing.

 

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Ieper - Diksmuide

  • Ons Netwerk wordt aangestuurd door het Netwerkcomité, bestaande uit:

Beschut Wonen De Overweg; Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo; Huisartsen Westhoek; Jan Yperman Ziekenhuis; Kompas (ambulante drugzorg); Psychiatrisch Verzorgingstehuis Het Tempelhof; Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart; Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Midden West-Vlaanderen; Similes Vlaanderen.

 

  • Het Netwerk functioneert binnen een afgebakend werkingsgebied, bestaande uit volgende gemeenten en hun behorende deelgemeenten: Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.

Doelgroep

 

Volwassenen binnen het werkingsgebied met een psychische problematiek. Het kan hierbij zowel gaan om mensen die reeds behandeling genoten hebben in ambulant of residentieel verband, als om mensen die de weg naar hulpverlening nog niet gevonden hebben.

 

 

Wat wil het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg realiseren?

  • Elke cliënt binnen het werkingsgebied moet toegang krijgen tot de geestelijke gezondheidszorg die voor hem of haar het meest aangewezen is, ongeacht de verblijfplaats, het inkomen of de mogelijkheden op vlak van mobiliteit.
  • De zorg moet “vraaggestuurd” zijn, inspelen op de noden van individuen of doelgroepen, flexibel zijn, met variatie in intensiteit en aanbod. De zorg moet ten slotte naadloos op elkaar aansluiten.
  • Het ontwikkelen en uitwerken van een model dat, voor de bevolking binnen het werkingsgebied, oplossingen biedt voor de geestelijke gezondheidszorgnoden.
  • Een concept geestelijke gezondheidszorg ontwikkelen op basis van samenwerkingsverbanden met relevante actoren. Het gaat hierbij om intensieve en gespecialiseerde ambulante zorgvormen, het versterken van zorg binnen een residentiële setting, inclusie binnen en met diverse maatschappelijke sectoren,….

 

Bijkomende informatie?

Netwerkcoördinator: Koen.demuynck@netwerkaccolade.be

wwww.netwerkaccolade.be