Netwerk Kwadraat
home partnerschappen Netwerk Kwadraat


Kwadraat - Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen

Netwerk Kwadraat

 

 

KWADRAAT | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen verbindt actoren uit diverse sectoren om te komen tot een gemeenschappelijke visie op geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze gedeelde visie bouwen de partners samen aan het meest passende aanbod in functie van de geestelijke gezondheid van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid binnen het werkingsgebied. Het aanbod is vlot toegankelijk en sluit aan bij de noden van de persoon op een bepaald moment. Visie - kernprincipes Missie De zorggebruiker is regisseur van het eigen traject. We werken vanuit de eigen krachten en mogelijkheden van de zorggebruikers en de betrokkenen uit hun omgeving. Gebruik makend van de sterktes van de netwerkpartners, creëren we meerwaarde. We doen dit door afstemming tussen de partners, alsook door het versterken en innoveren van het zorgaanbod in het netwerk.

 

Meer informatie: www.netwerkkwadraat.be