home links


Links

Beschut Wonen wil als volwaardige partner meewerken aan een constructief samenwerkingsverband binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De organisatie is eveneens ingebed in het regionaal netwerk van voorzieningen.

 

{a} accolade: Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg | regie Ieper-Diksmuide
www.netwerkaccolade.be
 
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Largo, Ieper
www.cgglargo.be

Familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen
www.similes.org

 

Buddywerking Vlaanderen
www.buddywerking.be

 

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen
www.kopp-vlaanderen.be

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen
www.op-wvl.be

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper
www.hhartieper.be

Psychiatrische Thuiszorg Ieper
www.pztieper.be

Stuurkracht 2, arbeidszorgcentrum, Ieper
www.stuurkracht2.be

Trefpunt 4, ontmoeting- en activiteitencentrum, Ieper
www.trefpunt4.be

Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg
www.vvgg.be


Westhoek Vrijetijd Anders

Vrije tijd voor personen met een beperking

www.wvavzw.be


Patiëntenvertegenwoordiging Geestelijke Gezondheidszorg
www.uilenspiegel.net


Zorgpad alcohol West-Vlaanderen
www.zorgpadalcohol.be