Praktisch
home aanbod Praktisch


Praktisch

Onthaalbrochure
Bij de start in Beschut Wonen krijgt de bewoner een onthaalbrochure. Hierin staat informatie over het verloop van de begeleiding, praktische punten m.b.t. het wonen, een overzicht van alle personeel,…

Gebruiksvergoeding
De bewoners betalen maandelijks een vergoeding voor het gebruik van de woning of studio, de inrichting, de brandverzekering en de energiekosten.

Gebruiksovereenkomst
Bij de start ontvangt elke bewoner van de coördinator de gebruiksovereenkomst en het huishoudelijk reglement. Dit is ‘het formele akkoord’ tussen de bewoner en Beschut Wonen Ieper m.b.t. zijn verblijf.

Huishoudelijk reglement
Hierin staan diverse afspraken vermeld, op een duidelijke wijze en in eenvoudig taalgebruik.

Maaltijden en onderhoud
De bewoners staan in voor de aankoop en de bereiding van de maaltijden en voor het onderhoud van de woning. Indien nodig, kan aangepaste hulp voorzien worden.