Begeleiding - concreet
home aanbod Begeleiding - concreet


begeleiding - concreet

Huisbezoeken
In de praktijk gebeurt de begeleiding vooral via huisbezoeken. Door regelmatig aan huis te komen, leert de begeleider de bewoner beter kennen. Het is voor de bewoner ook eenvoudiger om op de begeleider beroep te doen of om vragen te stellen omdat hij zich ‘thuis’ voelt. Deze directe begeleiding en betrokkenheid betekenen voor de bewoner een belangrijke ondersteuning en stimulans.
De frequentie van de huisbezoeken wordt individueel bepaald.

Individueel gesprek
Elke begeleider heeft op regelmatige basis een individueel gesprek met zijn of haar begeleider. Dit gesprek kan plaatsvinden in het huis van de bewoner of in de gesprekruimtes van Beschut Wonen.

Groepsvergadering
In een groepswoning gaat wekelijks een groepsvergadering door voor de bewoners en begeleiders van het huis. Er worden afspraken gemaakt omtrent het samenleven, de taakverdeling, de gemeenschappelijke uitgaven, informatie over Beschut Wonen of gewoon een gezellige babbel.

De bereikbaarheid
De begeleiding vindt plaats tijdens de week tussen 8u00 en 19u30 (op vrijdag tot 17u30).
Buiten deze uren kan de bewoner beroep doen op de begeleider die van permanentie is.
Dit betekent dat de bewoner ook ’s nachts en in het weekend beroep kan doen op Beschut Wonen. Let wel, de bereikbaarheid buiten de begeleidingsuren is enkel voor dringende problemen.