Begeleiding - visie
home aanbod Begeleiding - visie


begeleiding - visie

Elke bewoner heeft recht op een professionele begeleiding om de hoogst haalbare levenskwaliteit te realiseren.
Het begeleidingsaanbod is gebaseerd op volgende pijlers:

Het rehabilitatiemodel
Het rehabilitatiemodel wordt gehanteerd als inspiratiebron voor het denken en handelen van de begeleiders. Concreet wil dit zeggen dat we een aantal beperkingen bij de bewoner accepteren. In plaats van zich enkel te richten op de ziektesymptomen, of op wat de bewoner niet meer kan, is het veel nuttiger beroep te doen op mogelijkheden die de bewoner wel nog heeft.
Vanuit het vertrouwen en de veiligheid die wordt geboden, kan de bewoner opnieuw zijn basiszelfvertrouwen opbouwen. Dit maakt het hem of haar gemakkelijker nieuwe interesses en initiatieven uit te proberen.
Het begeleiden van de bewoner is gericht op het opbouwen, behouden en versterken van het vertrouwen. Openheid, eerlijkheid en wederzijds respect vormen de basis van deze relatie.

Een integrale begeleiding: elke bewoner een persoonlijke begeleider
Binnen onze werking wordt de begeleiding afgestemd op de mogelijkheden van de bewoner.  De individuele benadering staat daarom centraal. De inhoud van de begeleiding en de verwachtingen die gesteld worden, zijn voor elke bewoner verschillend.
Vanuit deze individuele benadering staat één begeleider in voor alle facetten van de begeleiding van een bewoner. Dit omvat vooreerst het leren omgaan met de psychische kwetsbaarheid.  Daarnaast kan het ook bestaan uit: contacten met familieleden, het opvolgen van huishoudelijke taken, het mee zoeken naar een zinvolle dagbesteding of werk, sociaal-administratieve ondersteuning,…
Uiteraard maakt de persoonlijke begeleider deel uit van het begeleidingsteam en worden alle beslissingen genomen in overleg met het team.

Samenwerking met betekenisvolle anderen
We creëren in het begeleidingsproces ruimte voor samenwerking met betekenisvolle anderen. Dit betekent dat de begeleiding er naar streeft om het familiale en sociale netwerk rond de bewoner te herstellen en te versterken. In de begeleiding betrekken we ook de personen of diensten die voor de bewoner belangrijk zijn.

Inspraak van de bewoner
We streven naar een zo groot mogelijke betrokkenheid en participatie van de bewoners. Dit komt tot uiting in het individueel begeleidingsplan. Bewoners worden betrokken in de organisatie van de activiteiten. Bij het inrichten van de woning wordt ook rekening gehouden met de stem van de bewoners.