Bewoners vertellen
home voor wie Bewoners vertellen


Bewoners vertellen

De begeleiding stuurt me bij wanneer het minder goed met me gaat.
Dan zeggen ze me bijvoorbeeld  tijdens het individueel gesprek: ”Ik merk dat je wat neerslachtig bent?”
Door het gesprek kan ik er terug bovenop komen. 

Als ik iets dramatiseer zorgt de begeleiding ervoor dat ik het realistischer opvat. 

Wanneer de begeleiding op huisbezoek komt, hebben we soms een individueel gesprek. Indien er een probleem is, proberen we samen de oorzaak van het probleem te achterhalen en  worden eventuele oplossingen aangeboden.

In het begin, toen ik in Beschut Wonen was, had ik weinig vertrouwen in de mensen wanneer ik  boodschappen moest doen.
Door de boodschappen toch te blijven doen is mijn vertrouwen gegroeid in de mensen.


Tijdens de individuele gesprekken met de begeleiding spreken we over de relaties thuis. Wanneer die relaties aan het verminderen zijn, proberen we die terug op te bouwen of goed te brengen.

Het is goed dat de begeleiding me helpt om mijn budget te beheren en mij ondersteuning te bieden bij mijn papieren.

Beschut Wonen is een goede tussenkomst voor mij. In ‘t stad zou ik niet meer kunnen gaan wonen. Het is ten eerste te kostelijk. Ten tweede, met mijn probleem dat ik heb is het beter dat ik een opvang heb in Beschut Wonen.

De wereld is zich aan het verscherpen tot een puinhoop. Maar als je voelt dat je iemand hebt die achter je staat en kunt vertrouwen, ben je nog niet helemaal reddeloos verloren.
En ik zal je daarbij een verhaaltje vertellen:
Er was eens een kapitein en hij strandt met zijn gehavend schip voor de haven.
Hij wordt door loodsen binnengebracht in de luwte van de haven en daar krijg je de tijd om je schip op te ‘kalfateren’ en een nieuwe koers te varen. Maar je hebt daarvoor opnieuw loodsen nodig want  het is tegen de wind en stroom in, er zijn draaikolken, stroomversnellingen en zandbanken.
Die loodsen zullen het nodig hebben om een nieuwe koers en toekomst tegemoet te gaan.
Die kapitein, dat ben ik.
Dat gehavend schip is mijn gehavend gemoed.
Die loodsen dat zijn mijn begeleiding.

En de luwte van de haven is Beschut Wonen.
Dat is voor mij de essentie van de zaak.