De start
home voor wie De start


De start

Na een positieve beslissing start de voorbereiding voor het verblijf in Beschut Wonen.
De individuele begeleider neemt contact op met de kandidaat om de voorbereiding en inloop te plannen. Deze voorbereidingsperiode neemt ongeveer vier weken in beslag en gebeurt stapsgewijs. In deze periode kan de bewoner rustig kennismaken met zijn nieuwe woonomgeving en kan de ‘praktische kant’ van de verhuis geregeld worden.
De meeste kandidaten starten in het “doorgangshuis” (zie aanbod/wonen).