Kennismaking
home voor wie Kennismaking


Kennismaking - intake

De aanmelding van een kandidaat bewoner gebeurt in principe door de persoon en/of dienst, die instaat voor behandeling of begeleiding. Uiteraard kan een kandidaat bewoner ook zelf een vraag stellen voor een verblijf in Beschut Wonen.
De kandidaat, met eventuele behandelaar/begeleider, wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in de burelen van Beschut Wonen.
Na het gesprek krijgt de kandidaat een aanvraagformulier.

Als de kandidaat wil starten in beschut wonen, vult hij/zij het aanvraagformulier in.
De kandidaat wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij dit gesprek is ook de coördinerend psychiater van Beschut Wonen aanwezig.

Het begeleidingsteam bespreekt de aanvraag en neemt een beslissing. Bij een positieve beslissing wordt nagegaan of er een geschikte plaats voorhanden is.
De beslissing wordt gemeld aan de kandidaat en behandelaar/begeleider.

We stellen ongeveer vier weken voorop tussen het kennismakingsgesprek en de beslissing.