Doelgroep
home voor wie Doelgroep


Doelgroep

Beschut Wonen Ieper richt zich tot volwassenen met een psychosociale kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek. We geven de bewoners ondersteuning in een woonst, aangeboden door onze organisatie. Via het bieden van woonst geven we de mensen ondersteuning én de kans zich opnieuw te integreren in de samenleving.

Een kandidaat bewoner moet rekening houden met volgende voorwaarden:

 • motivatie:
  Een kandidaat bewoner moet zelf bereid zijn om de stap te zetten. Ervaring leert dat er enkel dan voldoende kans is op slagen.
 • stabiliteit:
  De problematiek van een kandidaat bewoner moet gestabiliseerd zijn om zelfstandig te kunnen wonen,  zonder constante aanwezigheid van een begeleider.
 • zelfredzaamheid:
  Een kandidaat bewoner moet nog zekere verantwoordelijkheid voor zichzelf kunnen opnemen (of dit willen leren). Zo dient een bewoner immers zelf te kunnen instaan voor het onderhoud van de woning en het bereiden van een maaltijd.


We vinden het ook belangrijk dat:

 • de bewoner aansluiting heeft met de regio Ieper, zoals met familie (vrienden) in de regio,  aansluiting met de vroegere leefomgeving,….
 • de bewoner bereid is tot vaste dagbezigheid of werk.

Geïnteresseerden hoeven geen ziekenhuisopname achter de rug te hebben.
Beschut Wonen stelt zich ook open voor mensen die thuis wonen, maar het daar niet goed aankunnen.  

Beschut Wonen Ieper biedt geen crisisopvang.  

Hoe lang kan een bewoner verblijven in Beschut Wonen?
Er staat geen termijn op een verblijf. Sommige bewoners kiezen een ondersteuning en verblijf voor een langere periode; voor anderen is Beschut Wonen een overgang naar zelfstandig wonen. Met deze verblijfsduur wordt rekening gehouden bij het opmaken van het algemeen en specifieke plan. Een goed contact met het netwerk kan van belang zijn bij het zelfstandig wonen.