De organisatie
home over ons De organisatie


De organisatie

Het bestuur
Beschut Wonen De Overweg vzw is een samenwerkingsverband tussen het  Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Ieper en het centrum geestelijke gezondheidszorg Largo, Ieper.  De algemene vergadering en de raad van bestuur zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van beide voorzieningen.  

Het personeelsteam

  • Coördinator: Fabien Corneillie
  • Teamverantwoordelijke: Katrien Jacques
  • Coördinerend psychiater: Dr. Herlinde Lamote
  • Begeleidingspersoneel. Dit team is ’interdisciplinair’ samengesteld.


Daarnaast wordt het team versterkt met een logistieke omkadering voor administratie en onderhoud.