Vanaf 1983...
home over ons Vanaf 1983...


Vanaf 1983...

burelen_01

Het “Psychiatrisch Centrum Heilig Hart” start op 5 april 1983 met “begeleid wonen”. Enkele vrouwelijke patiënten zetten hun eerste stappen in het doorgangshuis Poperingseweg 14 te Ieper. Gaandeweg groeit de groep bewoners en het aantal begeleiders. Ook neemt het aantal woningen toe. De integratie van mensen met een psychiatrische problematiek in het Ieperse straatbeeld wordt een feit.

Deze ontwikkeling wordt versneld door de erkenning en financiering vanwege de overheid.

Op 10 juli 1990 creëert de Belgische overheid een wettelijk kader voor de uitbouw van beschut wonen, i.c.  het Koninklijk Besluit “houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten”. De reglementering voorziet richtlijnen op vlak van samenwerkingsverbanden, werking, architectonische vereisten en personeelsinzet.

Op 1 januari 1993 wordt de “vzw Beschut Wonen De Overweg” opgericht als een samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart en Dienst geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper-Poperinge (nu het Centrum geestelijke gezondheidszorg, Largo).

We zijn erkend voor 77 bewoners (“plaatsen”). Deze plaatsen zijn gesitueerd in 18 huizen verspreid over de stad Ieper. Het gaat hierbij om groepswoningen, studio’s en individuele woningen.

In 2007 neemt Beschut Wonen zijn intrek in een nieuw bureelgebouw, gelegen in Poperingseweg 71 A te Ieper.

 

Voor meer informatie over beschut wonen in Vlaanderen en België:
www.vvi.be / Publicaties / beschut wonen in de geestelijke gezondheidszorg